Algemene zaken

Aanmelding/ intake

Als jij je vóór 1 april jl. hebt aangemeld, ben je automatisch geplaatst in de opleiding van jouw keuze. Je ontvangt per post een Onderwijsovereenkomst (in tweevoud), één exemplaar hiervan dien je ondertekend retour te sturen, zodat jouw inschrijving definitief kan worden gemaakt. Daarnaast wordt je uitgenodigd voor het maken van een AMN-Talentenscan en AMN Taal-en Rekentest.
Er worden geen individuele intakegesprekken meer ingepland tenzij wij meer informatie van jou nodig hebben. De informatie omtrent de start van jouw opleiding zal de komende tijd op deze website worden geplaatst en ontvang je medio juli per post.

 

AMN Taal-en Rekentest

De AMN Taal-en Rekentest is verplicht voor iedere student binnen ROC van Twente. Deze test maakt onderdeel uit van de aannameprocedure. Het is een vervolg op de eerder gemaakte AMN-Talentenscan. Je hoeft je voor deze test niet speciaal voor te bereiden.

De afname van deze test staat gepland op dinsdag 2 juli óf donderdag 4 juli a.s. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging per post.

 

Boekenlijst

Vanaf 1 juli a.s. is het mogelijk boeken te bestellen door in te loggen op Plaza met jouw eigen account. Het inlogaccount ontvang je per post.

Boekenlijst

 

Laptop

Binnen de ICT-opleidingen Hengelo wordt gewerkt met een laptop en is een digitale leeromgeving ingericht. Om het onderwijs te kunnen volgen moet de laptop aan
een aantal voorwaarden voldoen. De informatie met deze voorwaarden wordt medio juni op deze website geplaatst.

Laptopbrief

 

Introductie/ 1e schooldag

De eerste schooldag is op dinsdag 27 augustus 2019. Je hebt een brief uitgereikt gekregen of per post ontvangen met de uitnodiging en het tijdstip.

In het bijgevoegde schema is voor alle studenten van ICT-opleidingen Hengelo te zien wanneer je weer op school wordt verwacht in het nieuwe schooljaar.

Overzicht starttijden schooljaar

 

 

 

statistieken